Bestuur

 

Stichting Kopwerk

Daltonschool De Branding is onderdeel van Stichting Kopwerk. Onder Kopwerk vallen 23 protestants-christelijke basisscholen en 1 school met een antroposofische grondslag. Alle scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, waarvan de ouders zich kunnen vinden in het concept en de grondslag van Kopwerk respecteren.

De visie van Kopwerk:

Onze opdracht is om onderwijs te geven, gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden.

Kopwerk-scholen dagen uit tot leren en geven onderwijs met visie, zorg, deskundigheid en toewijding. Elke school kiest daarbij een eigen vertrekpunt, afhankelijk van de grondslag van de school. De christelijke waarden, een humanistisch perspectief of het antroposofisch mensbeeld.

Meer informatie over Kopwerk vindt u op www.kopwerk.nl.