Op onze school hebben we, naast een ouderwerkgroep, een medezeggenschapsraad. 
Hieronder vindt u informatie over deze medezeggenschapsraad, wie er aan deel kunnen nemen en met welke onderwerpen de medezeggenschapsraad te maken krijgt in het schooljaar 2019-2020.

Ouders, leerlingen en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. De rechten van de medezeggenschapsraad zijn wettelijk vastgelegd. De belangrijkste zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over verschillende soorten beleid en besluiten van de directie van de school en van de algemeen directeur van de stichting (zijnde het bevoegd gezag).

Voor onze school vertegenwoordigt de directeur het bevoegd gezag. Zaken waarover de (G)MR advies geeft zijn bv. de vakantieregeling of bv. een verandering van de grondslag van de school. Het bevoegd gezag dient serieus te reageren op elk advies dat de (G)Mr geeft.

Het bevoegd gezag hoeft het advies echter niet over te nemen. Dat ligt anders bij zaken waarover de (G) MR instemmingsrecht heeft. Het gaat hierbij bv om de vaststelling of wijziging van het schoolplan of om een verandering van de onderwijsmethode. Het bevoegd gezag kan zonder instemming van de (G) MR zo'n ingrijpend besluit niet nemen. De medezeggenschapsraad van de Branding houdt zich met name bezig met onderwerpen die onze school direct raken.

Onderwerpen waar de MR het schooljaar 2019-2020 mee te mee te maken krijgt zijn o.a. de schoolgids, schoolplan, ontwikkeling pr en website.

De MR is is transparant. Na elke MR-vergadering zijn de notulen ter inzage beschikbaar en worden op verzoek gemaild naar geïnteresseerden. De MR- vergaderingen zijn openbaar. In september van het schooljaar worden ouders geïnformeerd over het afgelopen jaar Deze vergadering is samengevoegd met de jaarvergadering van de ouderwerkgroep.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De Branding maakt deel uit van "Stichting Kopwerk". Bovenschoolse onderwerpen worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de 24 aan Kopwerk verbonden scholen.

Samenstelling van de Medenzeggenschapsraad:
Voorzitter: Angelique Klokgieters
Secretaris: Hanneke Lefevere 
MR-leden: Daan Hotting, Erna Pastis en Myrthe Bootsman