Schooltijden en vakanties

 

Schooltijden

Op De Branding werken wij met een continurooster. Alle kinderen gaan naar school van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.05 uur. Tijdens de lunchpauze om 11.45 uur eten de leerlingen met hun leerkracht(en) in de unit.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur bij de eerste bel naar binnen om werk af te maken of rustig te spelen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel en moeten de leerlingen uiterlijk naar binnen. De les begint om 8.30 uur.  

Vakanties

Naast de vakanties voor schooljaar 2020-2021 zullen er ook studiedagen zijn. Op deze margedagen zijn de kinderen vrij. Deze data worden later vastgesteld en ook hier gedeeld.

Vakanties 

Eerste dag 

Laatste dag 

Herfstvakantie 

10-10-2020 

18-10-2020 

Kerstvakantie 

19-12-2020 

03-01-2021 

Voorjaarsvakantie 

20-02-2021 

28-02-2021 

Paasweekend 

02-04-2021 

05-04-2021 

Meivakantie 

24-04-2021 

09-05-2021 

Koningsdag 

27-04-2021 

 

Bevrijdingsdag 

05-05-2021 

 

Hemelvaart 

13-05-2021 

14-05-2021 

2e Pinksterdag 

24-05-2021 

 

Junivakantie 

14-06-2021 

20-06-2021 

Zomervakantie 

10-07-2021 

21-08-2021 

Wij geven leerlingen uit de onder- en bovenbouw evenveel uren les. Leerlingen in de groepen 1 t/m 4 gaan iets langer naar school dan verplicht is. Wij doen dit omdat uit onderzoek is gebleken dat leerlingen er profijt van hebben als zij in een talige omgeving opgroeien.